TOP VÝKONY – ŽENY

Zde naleznete top výkony jednotlivých ročníků vícebojů U ŽEN – v součtech (dole) je vždy zvlášť součet v jednom roce, ale i absolutní, kdy je počítáno vždy s nejlepším výsledkem za všechny ročníky. Modře je v roce 2018 výkon Terezy Supové , která jako registrovaná atletka závodila mimo pořadí, v tomto roce jsou započteny i výkony nejlepší neregistrované závodnice.

 

pdf_m HISTORICKÉ REKORDY DESETIBOJŮ ŽENY 2005 – 2018